nlvlag  gevolgen van castratie/sterilisatie 28 nov. 2018


als U eens zou googelen op het volgende "Neutering of German Shepherd Dogs: associated joint disorders, cancers and urinary incontinence" komt U bij een door experts gevoerde discussie over het steriliseren en castreren bij de duitse herder. Ja dat is geen dobermann, maar waarom zou dat ook niet gelden voor een dobermann. Ik beweer hier in deze vertaling en samenvatting niet een oplossing te bieden, maar zou toch tot wat meer voorzichtigheid willen manen bij het overgaan tot steriliseren/castreren van de hond.


Veel mensen gaan zonder de mogelijke consequenties ervan te weten, zonder te aarzelen, over tot castratie/sterilisatie van hun hond, Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan een nog weinig kritische houding van veel dierenartsen. In dit artikel, waar zou U het eens over moeten hebben met de dierenarts, wordt gewezen op mogelijk verborgen consequenties van castratie/sterilisatie.....

Heeft U er wel eens over nagedacht om uw hond te castreren/steriliseren?, Maar U weet niet of u wel de juiste beslissing neemt?


Het castreren/steriliseren is één van de meest voorkomende chirurgische ingrepen bij honden. Er zijn genoeg voor en tegens en genoeg niet onderbouwde meningen en fabels. Heel vaak, vooral bij de Dobermanns wordt deze handeling uitgevoerd om voordelen te behalen op de volgende gebieden:

  • Het tegengaan van ongewenst, ervaren als dominant, gedrag. De castratie zorgt ervoor dat de reu minder dominant gedrag gaat vertonen. Dit kan een oplosing zijn, terwijl in de meeste gevallen het  dominante gedrag bij de reu te wijten is aan de verkeerde opvoeding en gebrek aan training. De oorzaak ligt dus elders.
  • Of bij de teef de ongemakken rondom de loopsheid te voorkomen.
  • Of omdat men meent dat het voor de gezondheid van de hond beter is. 
  • Het gebeurt erg vaak dat dierenartsen standaard aanraden om, als u toch geen nestje wilt fokken, tot sterilisatie of castratie over te gaan op jonge leeftijd om kanker te voorkomen.

Is dat goed om te doen of juist niet?

Gewrichts- en andere problemen door castratie. Uit onderzoek bij Duitse herders uitgevoerd door  Canine Health Foundation en Center for Companion Animal Health van de Universiteit van California Is gebleken dat een castratie/sterilisatie gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de hond op latere leeftijd en oorzaak kan zijn van gewrichtsproblemen zoals: Heup Dysplasie, artrose en spondilose. Ook kanker en urineweginfecties worden genoemd als mogelijk voorkomende probleem.

Kans op scheuren van kruisbanden (CCL) en Heup Dysplasie (HD) is 4 tot 5 maal zo hoog
Uit een eerder onderzoek in 2007, bleek al dat gecastreerde honden vaker botafwijkingen (b.v. artrose, spondilose) krijgen, evenals bepaalde vormen van kanker. Uit andere onderzoeken bleek ook dat castratie invloed heeft op het ontstaan van kruisbandrupturen en een recent onderzoek uit 2014 onder Golden Retrievers en Labradors wees uit dat de kans op gewrichtsaandoeningen en Heup Dysplasie bij gecastreerde reuen en gesteriliseerde teven zelfs 4 tot 5 maal zo hoog werd! Dat is een verdubbeling van de 5% van de gevallen van niet gesteriliseerde dieren.
Ondanks dat men vaak stelt dat gecastreerde teven minder kans hebben op melkklierkanker, blijkt dit niet het geval te zijn. Uit recente studies blijkt zelfs dat gecastreerde en gesteriliseerde honden vaker komen te overlijden aan kanker dan niet-gecastreerde/gesteriliseerde honden. Osteosarcoom, lymfeklierkanker en mastceltumoren komen vaker voor bij honden die “geholpen” zijn.

Bij dieren die voor de 6 maanden gecastreerd werden: stijgt het Heup Dysplasie percentage naar 20.8%. In het meest recente onderzoek onder Duitse Herders is gekeken naar de invloed van de leeftijd waarop castratie/steriliseerde plaatsvindt en de incidentie van gewrichtsproblemen en kanker. Het onderzoek bestreek 14 jaar, waarbij 1170 honden in het onderzoek waren meegenomen. Hieruit bleek dat bij de intacte reuen Heup Dysplasie of Kruisband Scheur in 6.6% van de gevallen op enig moment geconstateerd werd. Bij de honden die vóór hun 6-de levensmaand gecastreerd werden was dat uiteindelijk 20.8%! Drie maal zo veel als bij de intacte honden. In de groep honden die tussen de 6de en 12de maand gecastreerd werden kreeg 16.4% van de honden een gewrichtsaandoening. Heup Dysplasie bleek de meest voorkomende aandoening . Opvallend was dat Kruisband Scheur de aandoening was die veel vaker voorkwam bij gecastreerde reuen. Bij intacte teven werd bij 5.1% van de honden op enig moment een gewrichtsaandoening geconstateerd.

Urine-incontinentie door sterilisatie
Urine-incontinentie bij gesteriliseerde teven is een zorg van veel hondeneigenaren als de hond ouder wordt. Bij teven die voor hun 6de maand gesteriliseerd werden was de incidentie 12.5 % en bij teven die tussen hun 6de en 12de maand, zelfs 17%. Voor de honden die gemiddeld 8 jaar lang bijgehouden werden voor deze studie bereikten de urine-incontinentie een niveau van 7% bij teven gesteriliseerd vóór dat ze de leeftijd van 1 jaar bereikten. Bij teven gesteriliseerd na 1 jaar en ouder was de incidentie van dit probleem gedaald, en werd helemaal niet gediagnosticeerd bij intacte teven. Wel lijkt het uit de praktijk dat de Doberrmann teven hebben sneller last van de incontinentie.

....en kanker
Bij het kijken naar het voorkomen van kanker bij zowel reuen als teven, bleek er weliswaar iets meer kanker te zijn bij de niet geholpen dieren, maar in geen van de gevallen was het verschil aanzinnelijk. Het verschil was te gering om er conclusies aan te verbinden en dus te gering om een teef of reu om die reden te steriliseren/castreren, het blijkt geen preventiemiddel te zijn. Natuurlijk komt er geen baarmoederhalskanker meer voor bij teven na sterilisatie, en geen teelbalkanker meer bij reuen na castratie. De baarmoeder of teelballen zijn immers weggenomen. Maar door het vaker voorkomen van andere soorten kankers na de verstoring van de hormonale ballans, geeft het castreren/steriliseren geen voordelen.

De conclusie is dat castreren /steriliseren geen voordelen biedt om het ontstaan van kanker te verminderen. Helaas levert het wel vaker gewrichtsproblemen op. Vooral castratie/sterilisatie op jonge leeftijd, vóór het eerste jaar, is een duidelijke risicofactor.


Bron: Neutering of German Shepherd Dogs: associated joint disorders, cancers and urinary incontinence.
dit artikel is een vrije vertaling. Indien exacte informatie gewenst is, raden wij lezing van het bronartikel aan. Het bovenstaande artikel geeft slechts een indicatie.