rassen waarvoor Nadjia de authorisatie bezit om te keuren
De FCI (Federation Cynologique International) is de organisatorische spil in de organisatie van honden aangelegenheden wereldwijd.
Hier wordt dan ook de bevoegdheden van de diverse bij de FCI aangesloten keurmeesters bijgehouden.
Voor Nederland is het keurmeesterstraject belegd bij de Raad van Beheer

A written authorization from the NCO in charge of the judge is required to judge at a FCI international show.