rassen waarvoor Nadjia de authorisatie bezit om te keurenOverzicht van door Nadjia te keuren rassen.


De FCI (Federation Cynologique International) is de organisatorische spil in de organisatie van honden aangelegenheden wereldwijd.
Hier wordt dan ook de bevoegdheden van de diverse bij de FCI aangesloten keurmeesters bijgehouden.
De FCI heeft voor Nederland het keurmeesterstraject belegd bij de Raad van Beheer

A written authorization from the NCO in charge of the judge is required to judge at a FCI international show.